Allemannsretten – plikter og rettigheter

Onsdag 18. oktober kl 19.00 til 21.00.
Høgskolebygget rom 5-115 (1. etasje til venstre i hovedinngangen).
Friluftslivsorganisasjoner inviteres spesielt.

 • Foredrag av Marianne J. Reusch, jurist med bl a friluftslivets lov og rett som fagområde.
 • Enkel servering.
 • Hvordan fungerer sameksistensen mellom grunneiere og ulike fritidsbrukere av naturen i dag? – ved de 8 arrangørene. Debatt.

Jurist Marianne Reusch er invitert til Bø for å informere om Allemannsretten.  Reusch arbeider bl a med tema om rettsforhold for fast eiendom, plan- og bygningsrett og friluftslivets lov og rett. Se hjemmeside til Reusch. Sju organisasjoner og Bø kommune står bak arrangementet og de vil orientere om sine erfaringer med å dele naturherlighetene i Bø.

Bø bygda er i sterk endring hvor ca 1 500 studenter i vintermånedene og ca 150 000 turister om sommeren setter sitt preg på samfunnet. Det er stor befolkningsvekst og omdisponering og press på arealene. Og det er et aktivt og mangfoldig friluftsliv i bygda med mange lag og foreninger involvert. Konfliktnivået mellom de ulike aktørene er lavt. Men likevel tror vi at det er lurt å snakke sammen om hvordan næring og fritidsaktiviteter kan sameksistere godt i skog og fjell. På denne måten kan vi bidra til et fortsatt godt samarbeidsklima i bygda.

Arrangører

 • Bø Skogeigarlag, Olav Halsteingård
 • Bø bondelag, Knut Midtbø
 • Institutt for friluftsliv, idretts og kroppsøving, USN, Annette Bischoff
 • Skarphedin Sykkelgruppe, Morten Danielsen
 • Bø Olag og Barnas Turlag, Dag-Øyvind Olsen Djuvik
 • Bø Turlag, Arne W Hjeltnes
 • Bø kommune, Sindre Flø

Inviterte organisasjoner

 • Bø Fiskelag
 • Bø KFUM/KFUM speidergruppe
 • Bø Løypelag
 • Bø Padlegruppe
 • Bø Røde kors
 • Bø Ungdomsskole – friluftsliv
 • Frisklivsentralen Midt-Telemark 
 • Gvarv Røde Kors
 • Gvarv Turlag
 • Jønnbu Fjellkyrkje og Ungdomsenter
 • Klatregruppa i Bø
 • Lifjell Løypelag
 • Naturvernforbundet i Midt-Telemark
 • Seljord Turlag
 • Ørn 4H (i Øvre Bø)
 • Arne Kildahl (Uorganisert syklist)

Politiske parti i Bø er invitert

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høgre
 • Kristeleg folkeparti
 • Miljøpartiet dei grøne
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Allemannsretten. Foto: Marianne Reusch

Allemannsretten. Foto: Marianne Reusch

Skjentjønn til høgre og Bryggefjellnuten til venstre. Foto: Bergit Li

Skjentjønn til høgre og Bryggefjellnuten til venstre. Foto: Bergit Li

Terrengsykkel

Terrengsykkel