Inndeling av Bø kommune og Hørte

Oversiktskart

Oversiktskart

Karta  avgrensar 15 område av Bø kommune i tillegg til Hørte. Karta er berekna på utdeling av informasjonsmateriell som ein dugnadsjobb i laget. Tal for postkasser (husstandar)  er basert på utlevering av turprogrammet dei siste åra.  I 2015 og 2016 trykte vi opp 3 000 turprogram (info. brosjyre). Det er vel 100 for mykje.

Klikk på bilda for å sjå på eller laste ned karta. Dei har høg detaljering og tar derfor lang tid å laste ned. Gi gjerne tilbakemelding om uheldig grensedraging mellom områda til Arne Hjeltnes.

Andre lag kan fritt nytte opplegget.

Kart over  områdeinndelingen

Område 1

Brekkegrenda – Verpe
88 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 2

Ulvenes – Skoe
90 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 3

Vreimsida
64 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 4

Liheia – Østerliheia
221 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 5

Forbergåse
111 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 6

Bø Sentrum S – Nordbøåsen
281 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 7

Langåshaugen – Sisjord
330 postkasser
Kontrollert 2017
Sjå kart

 

Område 8

Gamleveg – Sandvoll
285 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 9

Folkestad
253 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 10

Vatnar
240 postkasser
Kontrollert 2017
Sjå kart

 

Område 11

Valen – Hørte
200 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 12

“Baksølet” – Flatin
154 postkasser
Kontrollert 2017
Sjå kart

 

Område 13

Breisås
570 postkasser
Kontrollert 2017
Sjå kart

 

Område 14

Setersbø
Vi deler ikkje ut brosjyrer i dette området
Kontrollert 2016
Sjå kart

 

Område 15

Eikjabygda
120 postkasser
Kontrollert 2016
Sjå kart