Vedlikehald av informasjon på oppslagstavler

Kart og omtale i PDF-format. Original versjon av tekstdelen (omtale) på oppslagstavlene finn du i DropBox under mappa: Bø Turlag | Turområde | Oppslagstavler.  Kartdatabasen er ikkje tilgjengelig utan spesialverktøy og originalen finst derfor ikkje på heimesida vår. 


Breisås

Kartet er delvis oppdatert i mai 2016


Bryggefjell

Kartet er oppdatert i juni 2015


Bøelva

Kartet er oppdatert i mars 2013


 

Folkestadåsane

Kartet er delvis oppdatert i mai 2016, mange umerka stier gjenstår


Gygrestolen

Kartet er oppdatert i juni 2015


Høyslass, Bruskor

Kartet er oppdatert i juni 2015


Jøronnatten, Røksbufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


Øysteinnatten,  Jønnbu

Kartet er oppdatert i mars 2013


Bukkelifjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


Gamlestufjellet, Røytebufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013